Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

https://whirlpools.org/Welkom bij Whirlpools.org!


 • 1 Reikwijdte en aanbieder

(1) De Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) regelen de verkoop van producten door Richard Hopp (hierna aangeduid als de aanbieder) aan u in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.

(2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden afgewezen.

(3) Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst bij Richard Hopp. Door een bestelling te plaatsen bij Richard Hopp, gaat u akkoord met de toepassing van deze verkoopvoorwaarden op uw bestelling.

(4) Op Whirlpools.org bieden we u de verkoop van de volgende producten aan:

Jacuzzi's, bubbelbaden


 • 2 Sluiting van het contract

(1) Contracten op dit portaal kunnen alleen in het Duits worden gesloten.

(2) De aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op eindklanten met een factuur- en afleveradres in:

Zwitserland.

In het geval van individuele volumineuze goederen kunnen de mogelijke afleveradressen en de plaats van aflevering beperkt zijn; de beperking wordt weergegeven in de respectievelijke catalogusprijs.

(3) De klant moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

(4) De presentatie van de goederen in de onlineshop vormt geen juridisch geldig aanbod: door de goederen aan te bieden, wordt de klant alleen gevraagd om een ​​bod te doen.

(5) Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbod aan Whirlpools.org om een ​​koopcontract af te sluiten. De klant dient een bindend aanbod in wanneer hij het online bestelproces heeft doorlopen door de daar gevraagde informatie in te voeren en in de laatste bestelstap de knop "bestellen tegen betaling" klikken.

(6) Het koopcontract tussen de aanbieder en de klant komt pas tot stand door een aanvaardingsverklaring door de aanbieder. Dit vindt plaats op de vroegste van de twee datums, ofwel door de goederen te verzenden of door een verzendbevestiging per e-mail te sturen. Houd er rekening mee dat de bevestiging van ontvangst van uw bestelling geen verklaring van aanvaarding in de bovengenoemde zin vormt.

(7) De effectiviteit van contracten voor grotere dan normale huishoudelijke hoeveelheden en de commerciële doorverkoop van het gekochte object vereist de uitdrukkelijke bevestiging van de aanbieder. Dit betreft zowel het aantal bestelde producten als onderdeel van een bestelling als het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product, waarbij de individuele bestellingen een voor een huishouden normale hoeveelheid vormen.

(8) Uw bestellingen worden door ons opgeslagen na het sluiten van het contract. Mocht u uw documenten voor uw bestellingen verliezen, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon. We sturen u een kopie van de bestelgegevens.

(9) U gaat ermee akkoord dat u facturen elektronisch ontvangt. Elektronische facturen worden u per e-mail of in het klantenaccount op de website ter beschikking gesteld. Bij elke levering zullen we u in de verzendbevestiging laten weten of er een elektronische factuur beschikbaar is. Bezoek onze website voor meer informatie over elektronische facturen.


 • 3 Prijzen en verzendkosten

(1) Onze prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde wettelijke btw en exclusief forfaitaire verzendkosten of toeslag voor verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het soort levering en de aard van het artikel.

(2) Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat een klein aantal producten in onze catalogus onjuist geprijsd is. We controleren de prijzen wanneer we uw bestelling verwerken en voordat we de betaling in rekening brengen. Als een product verkeerd geprijsd is en de juiste prijs hoger is dan de prijs op de website, nemen we voor verzending contact met je op om je te vragen of je het product tegen de juiste prijs wilt kopen of de bestelling wilt annuleren. . Indien de juiste prijs van een product lager is dan de door ons opgegeven prijs, zullen wij het lagere bedrag in rekening brengen en u het product opsturen.

(3) De prijzen op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Als er catalogusprijzen beschikbaar zijn, zijn de prijzen van de catalogusprijs geldig op het moment van de bestelling van toepassing.


 • 4 Levering en annulering

(1) Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. Op de website vindt u informatie over de beschikbaarheid van producten die door Whirlpools.org worden verkocht (bijvoorbeeld op de betreffende productdetailpagina). We willen erop wijzen dat alle informatie over beschikbaarheid, verzending of levering van een product slechts informatie is bij benadering en richtwaarden bij benadering. Ze vertegenwoordigen geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdata, tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven als bindende datum in de verzendopties voor het betreffende product.

(2) Als Whirlpools.org tijdens het verwerken van uw bestelling ontdekt dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u afzonderlijk per e-mail of per bericht in uw klantenaccount op de hoogte gesteld. De wettelijke rechten van de klant blijven onaangetast.

(3) Voor zover levering aan de koper niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet door de toegangsdeur, voordeur of trap van de koper passen of omdat de koper niet te vinden is op het door hem opgegeven afleveradres, hoewel de levertijd voor de koper redelijk is Deadline is aangekondigd, de klant draagt ​​de kosten voor de mislukte levering.

(4) Levering vindt plaats afhankelijk van de betalingswijze van de klant. Bij vooruitbetaling vindt levering plaats nadat de betalingsopdracht aan de overdragende bank is verstrekt. Bij betaling via PayPal, creditcard, giftcard, automatische incasso, directe overboeking of factuur vindt levering plaats nadat het contract tot stand is gekomen.

(5) Als uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, is het mogelijk dat u voor elk pakket een aparte verzendbevestiging ontvangt. In dit geval wordt tussen ons een afzonderlijk verkoopcontract gesloten voor de producten die in de respectieve verzendbevestiging voor elke verzendbevestiging worden vermeld. Contractpartner is Richard Hopp. Ongeacht uw recht op annulering, kunt u uw bestelling voor een product op elk moment kosteloos annuleren voordat u de bijbehorende verzendbevestiging verzendt.


 • 5 Douane

(1) Als u producten bij Whirlpools.org bestelt voor levering buiten de Europese Unie, bent u mogelijk onderworpen aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven zodra het pakket de aangegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor inklaring zijn uw verantwoordelijkheid; we hebben geen controle over deze vergoedingen. Douanevoorschriften verschillen sterk van land tot land, dus u dient contact op te nemen met uw lokale douaneautoriteit voor meer informatie.

(2) Houd er ook rekening mee dat wanneer u bij Whirlpools.org bestelt, u als importeur wordt beschouwd en moet voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land waarin u de producten ontvangt. De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons en we willen onze internationale klanten erop wijzen dat grensoverschrijdende leveringen onderhevig zijn aan opening en inspectie door de douane. Lees onze douane-informatie voor meer informatie.


 • 6 Betaling

(1) De klant kan de goederen betalen met behulp van de volgende betaalmethoden:

- Paypal

- Kredietkaart

- automatische incasso:

In het geval van een retourafschrijving waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal Richard Hopp een forfaitaire schadevergoeding in rekening brengen van € 6 (zes euro). De klant kan bewijzen dat de schade helemaal niet is opgetreden of dat deze beduidend lager is dan het vaste tarief. Bovenstaande regels zijn van overeenkomstige toepassing op betaling van de koopprijs van goederen die door derden worden verkocht.

- Directe bankoverschrijving

- Op Bill

Op rekening betalen is alleen mogelijk voor consumenten van 18 jaar en ouder. Het afleveradres, het thuisadres en het factuuradres moeten identiek zijn en zich in de volgende landen bevinden:

Alle landen

Op rekening betalen is niet mogelijk voor diensten die online worden verzonden (bijv. Software om te downloaden) of voor de aankoop van cadeaubonnen. Het gefactureerde bedrag wordt opeisbaar bij ontvangst van de factuur. Richard Hopp behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden.

Bij betaling op rekening wordt, plus eventueel gemaakte verzendkosten, een eenmalige vergoeding van € 0, - (nul euro) inclusief de geldende BTW per levering in rekening gebracht. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de klant altijd apart geïnformeerd of deze vergoeding in rekening wordt gebracht.

Als het factuurbedrag niet op de vervaldag is betaald om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal Richard Hopp een forfaitaire schadevergoeding in rekening brengen van € 0 (nul euro). De klant kan bewijzen dat de schade helemaal niet is opgetreden of dat deze beduidend lager is dan het forfait.

Bij betaling op rekening en in andere gevallen om gerechtvaardigde redenen, controleert en evalueert Whirlpools.org de gegevens van de klant.

(2) Bepaalde betalingsmethoden kunnen in individuele gevallen door de aanbieder worden uitgesloten.

(3) Het is de klant niet toegestaan ​​om de goederen te betalen met contant geld of cheques.

(4) Als de klant een online betaalmethode kiest, machtigt de klant de aanbieder daarmee om de bedragen te innen die verschuldigd zijn op het moment van de bestelling.

(5) Als de aanbieder vooruitbetaling aanbiedt en de klant kiest voor dit type betaling, moet de klant het factuurbedrag binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de bestelling overmaken op de rekening van de aanbieder. De aanbieder reserveert de goederen dienovereenkomstig gedurende vijf kalenderdagen.

(6) Indien de aanbieder betaling met kredietkaart aanbiedt en de klant kiest voor deze betalingswijze, machtigt hij de aanbieder uitdrukkelijk om de verschuldigde bedragen te innen nadat de deelleveringen of leveringen van goederen zijn verzonden.

(7) Als de aanbieder betaling via automatische incasso aanbiedt en de klant kiest voor dit type betaling, verleent de klant de aanbieder een SEPA-basismandaat. Als bij betaling via automatische incasso een betalingstransactie wordt teruggedraaid vanwege onvoldoende saldo op de rekening of foutief verstrekte bankgegevens, moet de klant de kosten dragen.

(8) Indien de aanbieder vooruitbetaling aanbiedt en de klant kiest voor dit type betaling, verbindt de klant zich ertoe het factuurbedrag binnen 14 dagen na verzending van de goederen te betalen zonder enige aftrek van enige korting.

(9) Als de klant niet betaalt, behoudt de aanbieder zich het recht voor om de door de vertraging veroorzaakte schade te claimen.


 • 7 Verrekening en retentierecht

(1) De klant heeft alleen recht op compensatie als de tegenvordering van de klant wettelijk is vastgesteld of niet is betwist door de aanbieder.

(2) De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.


 • 8 Eigendomsvoorbehoud

Richard Hopp behoudt het eigendom van de goederen totdat deze volledig zijn betaald.


 • 9 transportschade

(1) Als de klant de goederen ontvangt met duidelijke transportschade, vraagt ​​de aanbieder hem om zo snel mogelijk een klacht in te dienen.

(2) Indien de klant geen klacht indient, heeft dit geen gevolgen voor de wettelijke garantierechten. Het doel van de klacht is dat de aanbieder zijn eigen aanspraken op de vervoerder kan doen gelden.


 • 10 Recht op gebreken

(1) Als de klant een consument is, is de garantie en aansprakelijkheid voor gebreken van het geleverde object van aankoop gebaseerd op de wettelijke bepalingen: naast hun 30 dagen retourgarantie hebben klanten in de Europese Unie garantierechten voor een periode van twee jaar vanaf levering van de goederen en kan de reparatie of vervanging vragen van producten die op Whirlpools.org zijn gekocht als ze defect blijken te zijn of niet zoals beschreven. Als de goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, kunt u om terugbetaling of vermindering van de aankoopprijs verzoeken.

(2) In het geval van gebruikte goederen kan de garantieperiode korter zijn dan twee jaar.

(3) Als de klant geen consument is, wordt het defect verholpen door een nieuwe levering of een nieuwe prestatie.

(4) Indien de klant geen consument is, bedraagt ​​de verjaringstermijn één jaar. Dit geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding of vergoeding van kosten die worden ingediend voor vergoeding van schade aan lichaam en gezondheid of voor opzet of grove nalatigheid.


 • 11 Beperking van aansprakelijkheid (producten)

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor schadeclaims van de koper als gevolg van letsel aan leven, ledematen, gezondheid of het niet nakomen van essentiële contractuele verplichtingen, evenals voor andere schade die voortvloeit uit hun opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim of een van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van Provider gebaseerd.

(2) Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(3) De aanbieder is aansprakelijk voor niet-nakoming van essentiële contractuele verplichtingen die zijn gebaseerd op contracttypische, voorzienbare schade, op voorwaarde dat de schade louter door nalatigheid werd veroorzaakt. Deze beperking is niet van toepassing op claims voor schade door de klant op basis van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

(4) De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

(5) Voor zover de aansprakelijkheid van Whirlpools.org is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.


 • 12 Annulering

(1) Als de klant een consument is, heeft hij een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen:

(2) Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen (of de laatste goederen, deellevering of het stuk in het geval van een contract voor meerdere goederen van een enkele bestelling of de levering van een Goederen in meerdere deelzendingen of stuks) zonder opgave van redenen in bezit zijn genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen:

Richard Hopp

Mühltalstrasse 70a

69121 Heidelberg

(Baden-Wuerttemberg)

Duitsland

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping op onze website gebruiken of ons een andere duidelijke verklaring sturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw herroepingsrecht verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken en dat u de goederen binnen de hieronder aangegeven periode via ons online retourcentrum heeft geretourneerd.

Voor meer informatie over het assortiment, de inhoud en uitleg over het sporten kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

(3) Gevolgen van de intrekking

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen hebben) direct en niet later dan 14 dagen na de datum waarop de kennisgeving werd ontvangen over uw annulering van dit contract met ons terug te betalen. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U heeft de goederen onmiddellijk bij ons en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract

Richard Hopp

Mühltalstrasse 70a

69121 Heidelberg

(Baden-Wuerttemberg)

Duitsland

om te worden teruggegeven of overhandigd. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

(4) Uitzonderingen op het herroepingsrecht

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet of vervalt bij de volgende overeenkomsten:

 • voor de levering van goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen ongeschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd of die door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
 • voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens klantspecificaties of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
 • in het geval van services, als Whirlpools.org deze volledig heeft geleverd en u kennis heeft genomen van en uitdrukkelijk heeft ingestemd met het feit dat we kunnen beginnen met het leveren van de service en u uw herroepingsrecht verliest als het contract volledig is nagekomen;
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten; en
 • voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

 • 13 Uitsluiting van het herroepingsrecht

(1) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;

(2) Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

 • voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun zegel na levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onafscheidbaar vermengd zijn met andere goederen na levering;
 • voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

 • 14 AVG (Privacy)

(1) Indien persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres, e-mailadres) worden verzameld, verbinden wij ons ertoe om uw voorafgaande toestemming te verkrijgen. Wij verbinden ons ertoe om geen gegevens door te geven aan derden, tenzij u vooraf uw toestemming hebt gegeven.

(2) Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op internet (bijv. Per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Dienovereenkomstig kan een foutloze en probleemloze bescherming van gegevens van derden niet volledig worden gegarandeerd. Onze aansprakelijkheid is hierbij uitgesloten.

(3) Derden hebben niet het recht om contactgegevens te gebruiken voor commerciële activiteiten, op voorwaarde dat de aanbieder de betrokkenen vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

(4) U hebt te allen tijde het recht om volledig en kosteloos informatie van Whirlpools.org over uw gegevens te ontvangen.

(5) Verder is er voor de gebruiker een recht op correctie / verwijdering van gegevens / beperking van de verwerking.


 • 15 Cookies

(1) We kunnen cookies gebruiken om het productassortiment weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker.

(2) Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokken persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

(3) Door het gebruik van cookies kunnen de gebruikers van deze website gebruikersvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

(4) We willen erop wijzen dat sommige van deze cookies van onze server naar uw computersysteem worden overgebracht, waarvan de meeste zogenaamde sessiegerelateerde cookies zijn. Sessiegerelateerde cookies worden gekenmerkt door het feit dat ze aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computersysteem staan ​​en stellen ons in staat uw computersysteem bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

(5) U kunt bezwaar maken tegen de opslag van cookies; er is een banner voor u beschikbaar om bezwaar te maken / te accepteren.

(6) U kunt uw browser natuurlijk zo instellen dat er geen cookies op de harde schijf worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Instructies over het voorkomen en verwijderen van cookies vindt u in de helpfunctie van uw browser of softwarefabrikant.


 • 16 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

(1) Voor meningsverschillen en geschillen naar aanleiding van dit contract is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht.

(2) De enige bevoegde rechtbank voor bestellingen van handelaars, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen is de maatschappelijke zetel van de aanbieder.


 • 17 slotbepalingen

(1) De contracttaal is Duits.

(2) We bieden geen producten of diensten te koop aan aan minderjarigen. Onze producten voor kinderen kunnen alleen door volwassenen worden gekocht. Als u jonger bent dan 18, mag u Whirlpools.org alleen gebruiken met de hulp van een ouder of wettelijke voogd.

(3) Als u deze algemene voorwaarden schendt en we ondernemen geen actie hiertegen, hebben we nog steeds het recht om gebruik te maken van onze rechten bij elke andere gelegenheid waarin u deze verkoopvoorwaarden overtreedt.

(4) We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze website, regels en voorwaarden, inclusief deze algemene voorwaarden. De verkoopvoorwaarden, contractvoorwaarden en algemene voorwaarden die van kracht waren op het moment van uw bestelling, zijn van toepassing op uw bestelling, tenzij een wijziging van deze voorwaarden vereist is door de wet of door een officiële bestelling (in dit geval zijn ze ook van toepassing op bestellingen die Je hebt eerder gedaan). Als een regeling in deze verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ondoelmatig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt deze regeling als scheidbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige regelingen.

(5) De ondoelmatigheid van een bepaling heeft geen invloed op de doeltreffendheid van de andere bepalingen van het contract. Mocht dit gebeuren, dan moeten de betekenis en het doel van de bepaling worden vervangen door een andere wettelijk toegestane bepaling die overeenkomt met de betekenis en het doel van de niet-effectieve bepaling.